உலக கோப்பை கால்பந்து 2018: கோல்டன் பால், கோல்டன் பூட், கோல்டன் கிளவ் விருது வென்ற வீரர்கள்